Meerderheid Parlement steunt plan Asbest en Energie

Een meerderheid van het Limburgs Parlement steunt het plan Asbest en Energie van SP-gedeputeerde Daan Prevoo.

Een aantal weken geleden was er nog forse kritiek op het plan, ook bij een aantal coalitiepartijen. Maar een nieuwe aangepaste versie kan wel op voldoende steun rekenen, zo bleek in een statencommissie.

2024
Uiterlijk 1 januari 2024 moeten alle asbestdaken bij particulieren, bedrijven en instellingen verwijderd zijn. Tegelijk wil het provinciebestuur dat de sanering wordt gebruikt om duurzame energie te stimuleren, bijvoorbeeld via zonnepanelen.

Niet helemaal tevreden
PvdA-statenlid Tirza Houben noemde de nieuwe versie een stap in de goede richting. 'Het eerste plan kreeg van ons een vijf, dit plan leunt tegen een zes aan', zo zei zij.VVD-statenlid Erik Koppe sprak ook van een aantal verbeteringen maar was nog niet helemaal tevreden. 'Het plan is niet tandenloos, maar er ontbreken nog wel wat tanden en kiezen', aldus Koppe. Volgens CDA-statenlid John Verhoijsen ligt er 'uiteindelijk een goed kaderplan'.

Hallelujah
De meeste oppositiepartijen bleven kritisch over het asbest- en energieplan. GroenLinks en PVV zagen weinig verschil met de oorspronkelijke versie. 'Er is geen enkele reden voor een hallelujah. Het blijft niet een plan om warm en enthousiast van te worden', aldus fractievoorzitter Carla Brugman van GroenLinks. Zij mist vooral een concrete aanpak voor meer duurzame energie.

De SP bleef het meest enthousiast over het plan van de eigen gedeputeerde. Fractievoorzitter Bram Schaminee noemde het een nog beter en completer plan omdat er goed is geluisterd naar eerdere opmerkingen.

Praktijk
Coalitie en oppositie waren het wel over eens dat de provinciale politiek nauw betrokken moet blijven bij de verdere uitwerking van het plan. Gedeputeerde Daan Prevoo was het daar mee eens. Hij gaat op en rijtje zetten hoe hij dat in de praktijk ziet.

Op 5 februari neemt het Limburgs Parlement een definitief besluit.


Loket voor asbestvragen

De provincie Limburg krijgt een ‘asbestloket’ waar mensen terechtkunnen met al hun vragen over asbest en de sanering daarvan.
Uiterlijk 1 januari 2024 moeten alle asbestdaken bij particulieren, bedrijven en instellingen gesaneerd zijn.

Campagne
De provincie start ook een bewustwordingscampagne om mensen te wijzen op de gevaren van asbest.

'Geen asbest meer in 2024'
Gedeputeerde Daan Prevoo (SP): "We willen mensen niet bang maken, maar ze wel bewust maken van de feiten. Geen asbest meer in 2024, maar ook wijzen op de gezondheidsrisico’s en de mogelijke juridische gevolgen als mensen in contact worden gebracht met asbest."

Actieprogramma
Het asbestloket en de campagne zijn opgenomen in het actieprogramma dat Prevoo toevoegde aan zijn ‘operatie Asbest en Energie’ waarin 100 miljoen is vrijgemaakt voor asbestsanering en duurzame energie.

Kwaliteit staat bij ons voorop!

ASL (ASBESTSANERING LIMBURG) is aangesloten bij verschillende branche-organisaties en keurmerken.