Wet- en regelgeving omtrent asbest

Opruimen 2

Vanwege de gevaren voor de volksgezondheid geldt in Nederland strenge wetgeving rondom toepassing, bewerking en verwijdering van asbesthoudende producten. Sinds 1 juli 1993 mogen bedrijven geen asbest meer gebruiken of geen asbest of asbesthoudende producten meer verkopen, importeren, weggeven, opnieuw toepassen en bewerken. Het asbestverbod binnen de Europese Unie geldt sinds 2005. Vanaf 2024 voert de Rijksoverheid een verbod op asbestdaken in. Particulieren, bedrijven en (overheids)instellingen mogen dan geen asbestdaken meer bezitten. Kijk voor uitgebreide informatie onder meer op www.infomil.nl. Kenniscentrum InfoMil is onderdeel van Rijkswaterstaat, de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Kwaliteit staat bij ons voorop!

ASL (ASBESTSANERING LIMBURG) is aangesloten bij verschillende branche-organisaties en keurmerken.